WhatsApp Bel ons Stel je pakket samen Offerte Bel mij terug

Vraag: mag de VvE camera’s plaatsen in en rondom het gebouw?

Camerainstallatie.nl
Camerainstallatie.nl |

23+ jaar ervaring

Camerainstallatie.nl |

Professionele oplossingen

Camerainstallatie.nl |

Direct contact

Camerainstallatie.nl |

Oplossingen op maat

Camera's in appartementencomplex, de regels

Met het plaatsen van camera’s binnen een appartementencomplex ontstaat dus de interessante juridische discussie waar het recht op het beschermen van de eigendommen tegen ongenode gasten botst op het recht op privacy van bewoners en welkome gasten. De vraag is of dit is toegestaan, dan wel dat dit in strijd is met de privacywetgeving.

 

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit zijn echter een aantal verwerkingen opgenomen die niet behoeven te worden gemeld aan het College. Dit is het geval indien het gaat om verwerking van persoonsgegevens met het oog op beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken etc. die zijn toevertrouwd aan de zorg van een verantwoordelijke doormiddel van een gebruik van een duidelijk. zichtbare camera. Daarbij geldt dat geen andere persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan de gegevens met betrekking tot het tijdstip, datum en de plaats waarop de video-opnames zijn gemaakt.

 

Verder mogen de persoonsgegevens alleen worden verstrekt aan degene die belast zijn met de zorg over het gebouw. Ook moeten de gegevens worden verwijderd uiterlijk 4 weken nadat de opnames zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten.

 

Tot slot is het van belang dat bij het gebruik van camera’s duidelijk moet zijn aangegeven dat sprake is van camerabewaking.

 

De beelden kunnen in beginsel als bewijs worden gebruikt voor het geval een onrechtmatige daad dan wel strafbaar feit wordt geregistreerd. Het is vervolgens aan de politie te besluiten wat zij met dit bewijs doen.

 

Voor het plaatsen van camera’s is een besluit nodig van de Vergadering van Eigenaars. Het is uiteindelijk bepalend welke artikelen zijn opgenomen in het splitsingsreglement van de VvE. Op basis van art. 37 lid 8 Modelreglement 1973, art. 38 lid 7 Modelreglement 1983, art. 38 lid 5 Modelreglement 1992 en art. 52 lid 5 Modereglement 2006, dient een besluit tot het plaatsen van camera’s in ieder geval met een gekwalificeerde meerderheid genomen te worden.

 

Het aanbrengen van een camera in een gebouw is dus toegestaan, mits wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

Waarom camerabewaking of een bewakingscamera waardevol kan zijn voor een VVE

Camerabewaking met bewakingscamera’s wordt steeds populairder in Verenigingen van Eigenaars (VVE’s) en appartementencomplexen. Het is een effectieve manier om de veiligheid te verbeteren en het risico op inbraak en vandalisme te verminderen. In deze pagina bespreken we de voordelen van camerabewaking met bewakingscamera’s in een VVE of appartementencomplex.

 

 1. Preventie van criminaliteit Een van de belangrijkste voordelen van camerabewaking is dat het criminaliteit kan voorkomen. Als potentiële criminelen weten dat er camera’s zijn geïnstalleerd, zullen ze minder snel geneigd zijn om in te breken of vandalisme te plegen. Dit kan leiden tot een vermindering van het aantal misdrijven in de buurt.
 2. Snellere opsporing en vervolging Als er toch een misdrijf plaatsvindt, kunnen de beelden van de bewakingscamera’s helpen bij het opsporen van de dader(s). De politie kan deze beelden gebruiken als bewijsmateriaal en zo sneller tot vervolging overgaan.
 3. Verhoogde veiligheid Met camerabewaking kunnen bewoners zich veiliger voelen in hun eigen huis. Ze weten dat er altijd een extra oogje in het zeil wordt gehouden en dat de kans op een inbraak kleiner is. Dit kan leiden tot een groter gevoel van gemeenschapszin en samenwerking tussen bewoners.
 4. Monitoring van bezoekers en leveranciers Camerabewaking kan ook helpen bij het monitoren van bezoekers en leveranciers. Als er bijvoorbeeld een pakketbezorger voor de deur staat, kan de bewoner op afstand kijken wie er voor de deur staat en beslissen of ze de deur willen openen of niet. Dit kan ook helpen bij het voorkomen van ongeoorloofde bezoekers.
 5. Verlaging van de verzekeringspremie Het installeren van bewakingscamera’s kan leiden tot een verlaging van de verzekeringspremie. Verzekeraars zien het als een extra beveiligingslaag en zijn daardoor bereid om een lagere premie te bieden.
 6. Beveiliging van gemeenschappelijke ruimtes Camerabewaking kan ook helpen bij het beveiligen van gemeenschappelijke ruimtes, zoals parkeerplaatsen en gangen. Dit kan ervoor zorgen dat bewoners zich veiliger voelen bij het betreden van deze ruimtes.

VVE gebouw camerabewaking plaatsen

Situaties waarin een beveiligingscamera bij een VVE toch wel handig zijn

 1. Inbraak en diefstal: Bewakingscamera’s kunnen helpen bij het voorkomen van inbraken en diefstal. Ze kunnen ook helpen bij het opsporen van de dader(s) als er toch een inbraak of diefstal heeft plaatsgevonden.
 2. Vandalisme: Bewakingscamera’s kunnen ook helpen bij het voorkomen van vandalisme, zoals het bekladden van muren of het vernielen van eigendommen. Als dit toch gebeurt, kunnen de beelden van de bewakingscamera’s helpen bij het opsporen van de dader(s).
 3. Overlast: Bewakingscamera’s kunnen helpen bij het monitoren van overlast, zoals geluidsoverlast of parkeerproblemen. De beelden kunnen als bewijsmateriaal worden gebruikt om bewoners aan te spreken op hun gedrag.
 4. Veiligheid van de gemeenschappelijke ruimtes: Bewakingscamera’s kunnen helpen bij het beveiligen van gemeenschappelijke ruimtes, zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen en gangen. Dit kan ervoor zorgen dat bewoners zich veiliger voelen bij het betreden van deze ruimtes.
 5. Monitoring van bezoekers en leveranciers: Bewakingscamera’s kunnen ook helpen bij het monitoren van bezoekers en leveranciers. Dit kan ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang krijgen tot het gebouw.
 6. Incidenten tijdens vergaderingen: Bewakingscamera’s kunnen ook helpen bij het voorkomen van incidenten tijdens vergaderingen van de VVE. De beelden kunnen als bewijsmateriaal worden gebruikt bij eventuele geschillen tussen bewoners.

appartement voorzien van camerabewaking met de VVE

Genoeg van al die beunhazen?
Pakket samenstellen

Camerainstallatie.nl: waardevol voor VVE's van begin tot eind

Als VVE is het van groot belang om te zorgen voor een veilige woonomgeving voor alle bewoners. Een goed werkend en betrouwbaar camerasysteem kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Bij Camerainstallatie.nl begrijpen we als geen ander hoe belangrijk dit is. Daarom bieden wij VVE’s een complete service aan, van begin tot eind.

 

 

Advies en offerte

Bij het kiezen van de juiste camerasysteem zijn er veel verschillende factoren om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het complex, het type bewaking dat gewenst is en het budget. Bij Camerainstallatie.nl hebben we jarenlange ervaring met het adviseren van VVE’s bij het kiezen van het juiste camerasysteem. Onze experts kunnen u helpen bij het maken van de beste keuze, op basis van uw specifieke behoeften. Daarnaast stellen we graag een duidelijke en transparante offerte op, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

 

 

Begeleiding en service

Bij Camerainstallatie.nl beperken we ons niet tot alleen het adviseren en installeren van uw camerasysteem. We begeleiden u ook tijdens het hele proces, van begin tot eind. Onze experts staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van advies en ondersteuning waar nodig. En als er onverhoopt problemen optreden met uw camerasysteem, dan staan we altijd voor u klaar om deze zo snel mogelijk op te lossen. Zo kunt u altijd op ons rekenen voor de beste service.

 

 

Ontzorgen

Als VVE heeft u het vaak al druk genoeg met het beheer van het complex en alle andere taken die daarbij komen kijken. Daarom vinden wij het bij Camerainstallatie.nl belangrijk om u zoveel mogelijk te ontzorgen. We nemen u alle zorgen uit handen als het gaat om het kiezen, installeren en onderhouden van uw camerasysteem. Zo kunt u zich volledig richten op andere belangrijke taken, terwijl wij ervoor zorgen dat uw bewoners veilig en beschermd zijn.

Als niet alle bewoners binnen een VVE camera's willen wat kan je dan doen? Tips!

Het kan gebeuren dat niet alle bewoners binnen een VVE direct enthousiast zijn over het idee van camerabewaking. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld zorgen over privacy of een gebrek aan vertrouwen in de werking van het camerasysteem. Het is echter belangrijk om alle bewoners te betrekken bij de besluitvorming en eventuele zorgen serieus te nemen.

 

 

Hieronder volgen enkele tips om ervoor te zorgen dat ook de bewoners die twijfels hebben over de camerabewaking uiteindelijk toch positief kunnen stemmen:

 1. Communicatie: Begin met duidelijke communicatie en leg uit waarom het camerasysteem belangrijk is voor de veiligheid en bescherming van alle bewoners. Laat zien hoe het systeem werkt en wat de voordelen zijn. Geef ook aan hoe de privacy van bewoners gewaarborgd wordt en hoe er met de opgeslagen beelden wordt omgegaan.
 2. Luisteren: Neem de zorgen en bezwaren van bewoners serieus en toon begrip voor hun standpunt. Probeer te achterhalen waarom ze tegen het idee van camerabewaking zijn en probeer oplossingen te vinden voor hun bezwaren. Wellicht kunnen bepaalde aanpassingen aan het systeem of de werkwijze ervoor zorgen dat hun zorgen worden weggenomen.
 3. Samenwerking: Probeer de bewoners die twijfels hebben te betrekken bij het proces en werk samen aan een oplossing. Misschien kunnen zij bepaalde taken op zich nemen, bijvoorbeeld het monitoren van de beelden of het beheren van de toegang tot de beelden.
 4. Informatie delen: Zorg ervoor dat alle bewoners goed geïnformeerd zijn over de werking van het camerasysteem en hoe zij hiermee om moeten gaan. Geef bijvoorbeeld duidelijke instructies over hoe de beelden bekeken en opgeslagen kunnen worden en wie hier toegang toe heeft.
 5. Voordelen benadrukken: Benadruk de voordelen van het camerasysteem voor alle bewoners, zoals een verhoogd gevoel van veiligheid en bescherming tegen mogelijke incidenten. Het camerasysteem kan ook helpen bij het oplossen van incidenten, bijvoorbeeld bij inbraak of vernieling.

 

 

Door op een duidelijke en respectvolle manier te communiceren, de zorgen van bewoners serieus te nemen en de voordelen van het camerasysteem te benadrukken, kan ervoor gezorgd worden dat ook de bewoners die twijfels hebben uiteindelijk positief stemmen en hun medewerking verlenen aan het camerasysteem. Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen en alle bewoners te betrekken bij de besluitvorming, zodat er een gedragen besluit kan worden genomen.

Voorbeeldbrief: Regelement bewakingscameras/Camerabewaking binnen een VVE

Geachte medebewoners,

 

 

Als Vereniging van Eigenaren (VVE) hechten wij veel waarde aan de veiligheid en bescherming van ons appartementencomplex. Daarom hebben wij besloten om camerabewaking te installeren op verschillende locaties binnen het complex. Om ervoor te zorgen dat deze camerabewaking op een juiste en veilige manier wordt gebruikt, hebben wij een reglement opgesteld voor het gebruik van bewakingscamera’s. Dit reglement is van toepassing op alle bewoners, eigenaren, huurders en bezoekers binnen het appartementencomplex.

 

Wij willen u graag informeren dat wij het bedrijf camerainstallatie.nl als externe adviseur hebben ingeschakeld om ons te begeleiden in dit proces. Dit bedrijf heeft veel ervaring met het installeren van bewakingscamera’s in verschillende omgevingen en zal ons begeleiden bij het opstellen van het reglement, het bepalen van de locaties van de bewakingscamera’s en het installeren van het camerasysteem.

 

Camerainstallatie.nl zal ook verantwoordelijk zijn voor de installatie van het camerasysteem. Zij zullen ervoor zorgen dat de bewakingscamera’s op een professionele en veilige manier worden geïnstalleerd, met respect voor de privacy van bewoners en bezoekers.

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit het reglement:

 

 1. Doel van de bewakingscamera’s: De bewakingscamera’s zijn uitsluitend bedoeld voor het bevorderen van de veiligheid en bescherming van ons appartementencomplex en het voorkomen van mogelijke incidenten, zoals inbraak of vandalisme. 
 2. Locatie van de bewakingscamera’s: De bewakingscamera’s worden geplaatst op strategische locaties binnen het complex, zoals bij de entree, de parkeergarage en eventuele gemeenschappelijke ruimtes. Hierbij wordt rekening gehouden met de privacy van bewoners en bezoekers. 
 3. Beheer en toegang tot de beelden: De beelden worden beheerd door de beheerder van het camerasysteem en zijn alleen toegankelijk voor de beheerder, het bestuur van de VVE en de politie, indien noodzakelijk. De beelden worden alleen opgeslagen indien er sprake is van een incident en worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. 
 4. Informatieplicht: Bewoners en bezoekers worden geïnformeerd over de aanwezigheid van de bewakingscamera’s en het doel hiervan. Dit wordt duidelijk aangegeven bij de entree en andere locaties waar bewakingscamera’s aanwezig zijn. 
 5. Privacy: De privacy van bewoners en bezoekers wordt gewaarborgd en de beelden worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld. De beelden worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

 

 

Wij vertrouwen erop dat dit reglement en de bewakingscamera’s bijdragen aan een veilig en beschermd appartementencomplex. Indien u nog vragen heeft over de installatie of het reglement, kunt u contact opnemen met het bestuur van de VVE.

 

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren

Kijk je ogen uit

Onze werkwijze


Offerte aanvragen
Stap 1
Offerte aanvragen

U doet bij ons een vrijblijvende aanvraag voor uw persoonlijke offerte voor een camerasysteem, alarmsysteem of intercom. Aan de hand van uw aanvraag nemen wij contact met u op. Voor direct contact mag u ons natuurlijk ook bellen.

Offerte aanvragen
Advies op locatie
Stap 2
Advies op locatie

Wij komen graag bij u langs om uw persoonlijke situatie te bekijken en met u de mogelijkheden te bespreken. Vanuit hier kunnen wij een passend voorstel voor u maken welke aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Advies op locatie
Montage camera’s
Stap 3
Montage camera’s

Het beveiligingssysteem zal door onze eigen monteurs vakkundig worden geïnstalleerd. Door onze kennis en passie voor techniek weten wij er een perfect plaatje van te maken. Na de montage zorgen wij dat alles naar wens zal functioneren.

Montage camera’s
Tevreden klant
Stap 4
Tevreden klant

Pas als u tevreden bent zijn wij voldaan! Wij zullen er dus ook alles aan doen de installatie bij u vlekkeloos te laten verlopen. Immers willen wij van u als klant een ambassadeur maken, want de mooiste reclame is mond-tot-mondreclame.

Tevreden klant