WhatsApp ons Bel ons Bel mij terug

Bewakingscamera - cameratoezicht Binnenstad Alkmaar

Aanwijzingsbesluit tot uitbreiding cameratoezicht Binnenstad Alkmaar

Camerainstallatie.nl

De burgemeester van Alkmaar,

 

Gehoord hebbende de leden van de driehoek d.d. 16 oktober 2017,

 

Overwegende dat:

 

Vanuit de samenwerking tussen gemeente, politie en overige partners informatie beschikbaar is die het noodzakelijk maakt om aanvullende maatregelen te treffen om de openbare orde en veiligheid in de binnenstad van Alkmaar te waarborgen;

 

Deze informatie ondersteunt wordt door meldingen van bewoners/exploitanten in het betreffende gebied; dat het huidige cameratoezicht een substantiële bijdrage levert aan het voorkomen en/of bestrijden van verstoringen van de openbare orde en veiligheid; dat op basis van voortschrijdend inzicht uitbreiding van het huidige cameraplan Binnenstad Alkmaar gewenst is; dat ook deze uitbreiding een aanvullende maatregel is binnen de integrale aanpak van verstoringen openbare orde en veiligheid in de binnenstad de Algemene Plaatselijke Verordening van Alkmaar in artikel 2.62 de burgemeester de mogelijkheid geeft tot het plaatsen van camera’s en instellen van cameratoezicht op bepaalde plaatsen voor een bepaalde duur alle beelden worden opgeslagen conform de Wet Politiegegevens. Besloten kan worden de beelden veilig te stellen zodat deze eventueel later te gebruiken zijn voor opsporings- en/of andere wettelijke doeleinden; de driehoek overwogen heeft of er andere maatregelen te treffen zijn die hetzelfde effect kunnen bereiken en na beraadslaging deze maatregel met camera’s noodzakelijk acht; dat het besluit tot cameratoezicht onmiddellijk zal worden ingetrokken indien cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

Besluit:

1. Op grond van artikel 2.62 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alkmaar en artikel 151 c van de Gemeentewet tot het uitbreiden van het cameraplan Binnenstad Alkmaar met onderstaande camera’s, te weten:

 • a. Kruising Vrouwenstraat – Ritsevoort
 • b. Vrouwenstraat ter hoogte van de brug Clarissenbolwerk
 • c. Kruising Tesselse brug Noorderkade
 • d. Kruising Zilverstraat – Oudegracht
 • e. Kruising Verdronkenoord – Platte Stenenbrug
 • f. Wijde Glob;
 • g. Victory park (Friesebrug zijde);
 • h. Victorypark (bierkade zijde);
 • i. Limmerhoek;
 • j. Munniken Bolwerk (kanaalkade zijde);
 • k. Munniken Bolwerk (middel);
 • l. Munniken Bolwerk (Bergerbrug zijde);
 • m. Stationsweg (Zocherbuurt);
 • n. Stationsweg (Helderseweg zijde).
 • 2. Dat dit besluit tot uitbreiding cameratoezicht geldt voor de periode van 22 december 2017 tot tenminste 22 december 2021;
 • 3. Dat dit besluit gepubliceerd wordt en tevens bekendgemaakt wordt door middel van bebording ter plaatse.

De burgemeester van Alkmaar,

P.M. Bruinooge

18 december 2017

Kijk je ogen uit

Onze werkwijze


Offerte aanvragen
Stap 1
Offerte aanvragen

U doet bij ons een vrijblijvende aanvraag voor uw persoonlijke offerte voor een camerasysteem, alarmsysteem of intercom. Aan de hand van uw aanvraag nemen wij contact met u op. Voor direct contact mag u ons natuurlijk ook bellen.

Offerte aanvragen
Advies op locatie
Stap 2
Advies op locatie

Wij komen graag bij u langs om uw persoonlijke situatie te bekijken en met u de mogelijkheden te bespreken. Vanuit hier kunnen wij een passend voorstel voor u maken welke aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Advies op locatie
Montage camera’s
Stap 3
Montage camera’s

Het beveiligingssysteem zal door onze eigen monteurs vakkundig worden geïnstalleerd. Door onze kennis en passie voor techniek weten wij er een perfect plaatje van te maken. Na de montage zorgen wij dat alles naar wens zal functioneren.

Montage camera’s
Tevreden klant
Stap 4
Tevreden klant

Pas als u tevreden bent zijn wij voldaan! Wij zullen er dus ook alles aan doen de installatie bij u vlekkeloos te laten verlopen. Immers willen wij van u als klant een ambassadeur maken, want de mooiste reclame is mond-tot-mondreclame.

Tevreden klant