Er worden acht camera’s geïnstalleerd op verschillende plekken in het centrum.

 

Veiligheid De gemeente wil zo bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de mensen in het centrum. Maar ook om de politie of andere hulpdiensten te laten laten beschikken over duidelijke beelden in geval van incidenten.

 

Ingrijpen Veel evenementen in Valkenburg groeien de laatste jaren dermate, waardoor het voor de politie onmogelijk wordt om alles te overzien en daardoor snel te kunnen ingrijpen. De inzet van agenten wordt met de invoer van cameratoezicht niet teruggeschroefd.

 

VALKENBURG AAN DE GEUL – De gemeente gaat nog voor de start van het kerstseizoen camera’s plaatsen in het winkel- en uitgaansgebied in het centrum van Valkenburg. De belangrijkste doelstelling van het cameratoezicht is het vergroten van de mogelijkheden voor politie en gemeente om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Uit onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van camera’s het veiligheidsgevoel positief beïnvloedt.

 

Cameratoezicht heeft in eerste instantie een preventief karakter. Door tijdens het live uitkijken met de camera’s toezicht te houden, kunnen incidenten worden voorkomen of in de kiem worden gesmoord. Tevens biedt cameratoezicht ondersteuning aan politie en justitie bij het voorkomen, aanpakken en terugdringen van criminaliteit en overlast. In het voorjaar heeft de gemeente proefgedraaid met cameratoezicht. Gelet op de positieve ervaringen in deze proefperiode, heeft de Raad besloten om 60.000 euro beschikbaar te stellen voor structureel cameratoezicht. Er worden negen camera’s geplaatst: bij winkelcentrum Aan de Kei, op het Theodoor Dorpsplein en Grendelplein, Grotestraat, Walravenstraat, Muntstraat en Berkelstraat. De camera’s worden live uitgelezen tijdens uitgaansavonden en grotere evenementen.